דיווח על שימוש לרעה

אנו עושים את כל הניתן על מנת למנוע שימוש לרעה והפרת זכויות של שרותינו. בשל העובדה שתוכן האתר שלנו מועלה על ידי המשתמשים, אין לנו שליטה על כל התוכן המועלה.

אם יש לכם תלונה בנוגע לתוכן כלשהו שהועלה לאתר שלנו על ידי משתמש, אנא הודיעו לנו ואנו נפעל באופן מיידי. הדרך הקלה ביותר היא ליצור איתנו קשר באמצעות אימייל - support. אנא ציינו כתובת אתר אינטרנט מלאה עבור כל דף הקשור לתלונתכם. תלונות המוגשות באמצעות האימייל בדרך כלל נבחנות בתוך יום עד שני ימי עסקים.